Bùi Đình ThépBùi Đình Thép
Thăm dò ý kiến
Tình hình sử dụng Gạch không nung hiện nay như thế nào?
  • Quảng cáo 9

Gạch đất sét nung, gạch bê tông ... phải công bố hợp quy.

18/12/2014 | 00:00:00

Kể từ ngày 01/11/2014, các sản phẩm gạch đất sét nung, gạch bê tông… phải thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy.

Ngày 15/9/2014, Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia có số hiệu QCVN 16:2014/BXD  thay thế QCVN 16:2011/BXD.

Theo đó, ngoài 06 nhóm sản phẩm vật liệu xây dựng chịu sự điều chỉnh bởi QCVN 16:2011/BXD gồm: Nhóm sản phẩm clanhke xi măng và xi măng; nhóm sản phẩm kính xây dựng; nhóm sản phẩm phụ gia cho xi măng và bê tông; nhóm sản phẩm chứa sợi vô cơ, sợi hữu cơ tổng hợp, hợp kim nhôm và sản phẩm trên cơ sở gỗ; nhóm sản phẩm sơn, vật liệu chống thấm, vật liệu xảm khe; nhóm sản phẩm gạch ốp lát. QCVN 16:2014/BXD bổ sung thêm 04 nhóm sản phẩm phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và gắn dấu hợp quy theo quy định gồm: nhóm sản phẩm sứ vệ sinh; nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa; nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi; nhóm sản phẩm vật liệu xây.

Trong nội dung QCVN 16:2014/BXD cũng quy định đối với các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng nêu trên phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với danh mục sản phẩm quy định tại phần quy định kỹ thuật và thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy trước khi đưa sản phẩm lưu thông trên thị trường. Các sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức đánh giá sự phù hợp được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.